Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5788/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních a investičních projektů NNO, obcí, škol a DSO v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Příjem žádostí: od 13.02.2023 do 28.02.2023 do 16.00 hod

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 (neinvestiční) – Vzdělávací a osvětové projekty

Příjemci podpory NNO; obce; školy nezřizované JMK; DSO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %


Dotační titul DT 2 (investiční) – Vybudování přírodních učeben, zahrad a naučných stezek

Příjemci podpory NNO; obce; školy nezřizované JMK; DSO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová; putnova.andrea@jmk.cz; 541 652 332
Mgr. Kateřina Pospíšilová; pospisilova.katerina@jmk.cz; 541 652 697