Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v letech 2023 - 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.03.2023

Číslo usnesení: 6353/23/R95

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.600.000,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

Příjem žádostí: od 24.04.2023 od 8:00 do 30.04.2024 do 13:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 600.000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele -


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Šírová, sirova.sona@jmk.cz, tel. 541 651 339