Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji II (Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji V) - OP ŽP 2021-2027

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 28.06.2023

Číslo usnesení: 7184/23/R103

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 63.294.000,00 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím finanční podpory výměny nevyhovujících zdrojů vytápění u nízkopříjmových domácností

Příjem žádostí: 01.08.2023 od 10.00 h

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Renata Nejezchlebová, e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz, tel: 541 651 231
Ing. Jana Slabáková, e-mail: slabakova.jana@jmk.cz, tel: 541 651 425