Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.09.2023

Číslo usnesení: 7702/23/R110

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních a investičních projektů NNO, obcí, škol a DSO v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Příjem žádostí: od 16.10.2023 do 03.11.2023 do 14.00 hod

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Příjemci podpory NNO; obce; školy nezřizované JMK; DSO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Putnová; putnova.andrea@jmk.cz; 541 652 332
Mgr. Kateřina Pospíšilová; pospisilova.katerina@jmk.cz; 541 652 697