Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2023-2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.09.2023

Číslo usnesení: 7832/23/R111

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců zahrnujících také handicapované sportovce ze sportovních oddílů a klubů sídlících na území Jihomoravského kraje - viz. pravidla DP.

Příjem žádostí: od 30.10.2023 do 08.11.2023 do 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2023-2024

Příjemci podpory Právnické osoby jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, se sídlem v JMK, jejichž členy tvoří individuální sportovci definovaní v pravidlech DP.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha "Klíč pro výpočet dotace"

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha "Klíč pro výpočet dotace"

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanovena


Administrátor programu: Odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz