Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 25.10.2023

Číslo usnesení: 8060/23/R113

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 22 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky.

Příjem žádostí: 27.11.2023 – 5.1.2024

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Cyklostezky

Příjemci podpory Obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Cyklistická infrastruktura

Příjemci podpory Obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000 Kč (500 000 Kč - pumptrack)

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Projektová dokumentace

Příjemci podpory Obce, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Vojtěch Kubík, tel: 541 651 319, email: kubik.vojtech@jmk.cz

Kontaktní osoba: Vojtěch Kubík, tel: 541 651 319, email: kubik.vojtech@jmk.cz
Pavel Fišer, tel: 541 651 348, email: fiser.pavel@jmk.cz