Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2024"

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8586/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 hod. do 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2024"

Příjemci podpory Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 80 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast není požadována.


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Možná, mozna.lenka@jmk.cz, tel: 541 658 310