Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8572/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů působících v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 do 01.03.2024 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálního kulturního dědictví

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá, tel. 541 652 910, e-mail: placha.veronika@jmk.cz
Mgr. Bc. Hana Holubová, tel. 541 652 370, e-mail: holubova.hana@jmk.cz