Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8560/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 20 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Příjem žádostí: Od 12.02.2024 od 08:00 do 23.08.2024 do 14:00 hod

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační titul 1 – Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží

Příjemci podpory obec, DSO, škola, církev, drobný zemědělský podnikatel a další dle podmínek dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 700 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Dotační titul 2 – Zadržení vody v krajině

Příjemci podpory obec, DSO, škola, církev, drobný zemědělský podnikatel a další dle podmínek dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 700 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Dotační titul 3 – Následná péče o zeleň

Příjemci podpory obec, DSO, MAS, škola, a další příjemci dle podmínek dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul Dotační titul 4 – Projektová dokumentace

Příjemci podpory obec, DSO, drobný zemědělský podnikatel - pouze u aktivity uvedené v 4.4 písm. f) dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Dotační titul 5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Příjemci podpory obec, DSO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout email:lachout.jan@jmk.cz tel: 541 651 367
Ing. Tereza Fleková email: flekova.tereza@jmk.cz tel: 541 651 396