Energion – Podpora energeticky úsporných opatření pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8624/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je přispět ke snížení rizika energetické chudoby a k rozvoji moderního energetického systému na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: 2. kolo sběru žádostí o finanční podporu probíhá až do 28.06.2024 do 14.00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Energion – Podpora energeticky úsporných opatření pro rok 2024

Příjemci podpory obec, městská část statutárního města Brna, DSO, příspěvková organizace zřizovaná obcí, MAS a další dle podmínek dotačního programu.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % v případě spolufinancování pouze ze svých vlastních zdrojů, 50 % v případě spolufinancování z dalších (cizích) zdrojů


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Jan Hrabálek (e-mail: hrabalek.jan@jmk.cz)
Kateřina Božková (e-mail: bozkova.katerina@jmk.cz)
Pavel Fišer (e-mail: fiser.pavel@jmk.cz)