„Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro území postižené tornádem“ pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8603/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 17.000.000 Kč

Cíl/učel programu: zajištění dostatečné péče o seniory na území ORP Hodonín a ORP Břeclav

Příjem žádostí: od 12. února 2024 od 8:00 hodin do 1. března 2024 do 14:00 hodin

Územní lokalizace programu: dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje, a to konkrétně na území ORP Hodonín a ORP Břeclav


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, email: metalova.petra@jmk.cz, tel.: 541 652 226
kontroly, uznatelnost nákladů, finanční vypořádání: Mgr. Bc. Jitka Beránková, email: berankova.jitka@jmk.cz, tel.: 541 652 142