Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8597/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit obcí a měst za účelem naplňování cílů rodinné politiky Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: 12.02.2024 od 8:00 do 01.03.2024 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2024

Příjemci podpory obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@jmk.cz – věcná část
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz