Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8599/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit za účelem rozvoje vhodného prostředí pro rodiny, podpory stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí.

Příjem žádostí: 12.02.2024 od 8:00 do 01.03.2024 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2024

Příjemci podpory spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pízová, telefon: 541 652 169, email: pizova.jana@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Prudká, telefon: 541 652 162, e-mail: prudka.jana@jmk.cz