Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8617/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 20 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 8:00 hod. - 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT2 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - příprava obnovy kulturních památek - projektové a jiné dokumentace

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Ing. Iva Čechová Houbová, tel. 541 652 350, e-mail: cechova.iva@jmk.cz