Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.09.2017

Číslo usnesení: 2555/17/R34

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

Příjem žádostí: od 30. 10. 2017 do 14. 11. 2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

Příjemci podpory Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu se sídlem v Jihomoravském kraji, jejichž členy tvoří individuální sportovci individuálních sportů (bližší specifikace je uvedena v pravidlech dotačního programu).

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha Klíč pro výpočet výše dotace

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha Klíč pro výpočet výše dotace

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanovena


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Konečná, tel. 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, tel. 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Michaela Kedroňová, tel. 541 651 603, kedronova.michaela@kr-jihomoravsky.cz