Podpora vzniku a činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3380/18/R447, 3660/18/R50(k12.2.2018), 4780/18/R65

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpořit vznik a činnost i již vzniklých destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu.

Příjem žádostí: od 14. 2. 2018 do 27. 9. 2018 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: územní obvod Jihomoravského kraje


Dotační titul Podpora vzniku a činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2018

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace DMO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není vyžadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Košinová, 541 651 346, kosinova.veronika@kr-jihomoravsky.cz