Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3377/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 1.kolo výzvy 14.02-28.02.2018, 2. kolo výzvy do 03.08.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanoveno

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Keprt, 541 651 325, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz