Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2018-2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 24.09.2018

Číslo usnesení: 5386/18/R72

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

Příjem žádostí: od 26.10.2018 do 05.11.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2018-2019

Příjemci podpory Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu se sídlem v Jihomoravském kraji, jejichž členy tvoří individuální sportovci individuálních sportů (bližší specifikace je uvedena v pravidlech dotačního programu).

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha Klíč pro výpočet výše dotace

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost viz příloha Klíč pro výpočet výše dotace

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanovena


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Konečná, tel. 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. David Pulgret, 541 651 603, pulgret.david@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, tel. 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz