Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6133/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 28 mil. Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí: V roce 2019 od 15.2.2019 do 1.3.2019 14:00.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020

Příjemci podpory Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Dle předmětu dotace - viz článek VIII. dotačního programu

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % z celkových nákladů na akci


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana, oddělení právní a ekonomické

Kontaktní osoba: Ing. Jana Martinková, tel.: 541 651 582, e-mail: martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Dana Kadlčková, tel.: 541 658 897, e-mail: kadlckova.dana@kr-jihomoravsky.cz