Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6171/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí: 15.2.2019 - 1.3.2019 do 14 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019

Příjemci podpory fyzická nabo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu nacházející se na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Kovář, tel. 541 652 335, e-mail: kovar.daniel@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Petra Kynclová, tel. 541 652 315, e-mail: kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz