Dotační program ,,Do světa!" 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6194/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 5 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery.

Příjem žádostí: 18.2.2019 - 1.3.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský Kraj


Dotační titul ,,Do světa!" 2019

Příjemci podpory Střední a vyšší odborné školy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Okruh A: 20 000 Kč, okruh B.1: 20 000 Kč, okruh B.2: 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Okruh A: 230 000 Kč, okruh B.1: 75 000 Kč, okruh B.2: 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Endlicherová, DiS., tel. 541 658 307, e-mail:endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz