Zdravé municipality JMK 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6152/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 500 000

Cíl/učel programu: Je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. Podmínkou přidělení dotace je, aby se žadatel účastnil Projektu Zdravý kraj.

Příjem žádostí: 18.2.2019 - 1.3.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor kancelář ředitele

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Žižlavská, mail: zizlavska.sarka@kr-jihomoravsky.cz; telefon: 541 651 309
Mgr. Daniela Trenzová, mail: trenzova.daniela@kr-jihomoravsky.cz; telefon: 541 658 835