Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III (Kotlíkové dotace) OPŽP - 1. výzva

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.08.2019

Číslo usnesení: 7917/19/R111

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 134.292.211,54 Kč

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí: Příjem žádostí do 30.09.2020

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 651 425
Ing. Silvie Zábranská, e-mail: zabranska.silvie@jmk.cz, tel.: 541 651 412