Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 381/21/R7 a 915/21/R15

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: sníženo na 1.100.500 Kč (původně 1.450.000 Kč)

Cíl/učel programu: Podpora zájmového organizovaného včelařství za účelem eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení pastevních podmínek, dosažení samostatnosti v zásobování včelařů kvalitním včelím voskem a podpora výchovy mladé generace ke včelaření.

Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která provozuje včelařský kroužek mládeže Českého svazu včelařů, z.s. dle směrnice Českého svazu včelařů, z.s. o činnosti včelařských kroužků mládeže č. 1/2017 (dále jen „VKM“)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, včelařský spolek se sídlem a místem působení na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 15 a nejvíce 500 chovatelů včel na území JMK evidovaných podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Maier, tel. 541 652 314; maier.jaroslav@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz