Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 380/21/R7 a 1068/21/R16

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: navýšeno na 3.988.000 Kč (původně 3.000.000 Kč)

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích, kde je jediná prodejna.

Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul varianta 1 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul varianta 2 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul varianta 3 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul varianta 4 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz)

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz