„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 415/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030.

Příjem žádostí: od 15.02.2021 8:00 hodin do 01.03.2021 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2021

Příjemci podpory obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost A. 25.000 Kč; B. 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost A. 50.000 Kč; B. 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, e-mail: sekanina.borivoj@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz