Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 353/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 20.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 15.02.2021 do 01.03.2021 do 17:00 hodin.

Územní lokalizace programu: Příjemci mohou být pouze způsobilí žadatelé se sídlem na území Jihomoravského kraje.


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč - viz pravidla DP

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč - viz pravidla DP

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: Oddělení sportu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ingerle
Mgr. Šimon Karger
Ing. Kateřina Rohrer