Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 374/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 16 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí: 15.2.2021-1.3.2021 do 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Podpora projektů v oblasti kultury

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Dotační titul DT2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%


Dotační titul DT3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - nemovité kulturní památky

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Dotační titul DT4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá, tel.:541 652 910, e-mail: placha.veronika@jmk.cz (pro DT1 a 2)
Ing. Ivona Nodžáková, tel.: 541 652 370, e-mail: nodzakova.ivona@jmk.cz (pro DT1 a 2)
Mgr. Daniel Kovář, tel.: 541 652 335, e-mail: kovar.daniel@jmk.cz (pro DT3 a 4)

Dokumenty ke stažení: