„Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2022 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.)

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 29.09.2021

Číslo usnesení: 2273/21/R37

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2022

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 01.11.2021 - 12.11.2021 (1. kolo), 22.08.2022 - 29.08.2022 (2. kolo)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2022 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.)

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail: adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@jmk.cz, tel.: 541 652 226
Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@jmk.cz, tel.: 541 652 204