Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2022

Číslo usnesení: 3083/22/R48

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 100 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění služeb poskytovaných certifikovanými turistickými informačními centry na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 14.02.2022 - 28.02.2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2022

Příjemci podpory FO podnikající a PO, která provozují certifikované TIC na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč (resp. 100 000 Kč u žadatelů provozujících více TIC)

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Jaroslava Hrušková, tel. 541 651 312, e-mail: hruskova.jaroslava@jmk.cz