Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji (Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji IV) - OP ŽP 2021-2027

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 01.06.2022

Číslo usnesení: 4090/22/R66

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 130.827.500,00 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím finanční podpory výměny nevyhovujících zdrojů vytápění u nízkopříjmových domácností

Příjem žádostí: Příjem žádostí ukončen 31.08.2022, 12.00 h

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Renata Nejezchlebová, e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz, tel: 541 651 231
Ing. Jana Slabáková, e-mail: slabakova.jana@jmk.cz, tel: 541 651 425