Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5811/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 55.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života.

Příjem žádostí: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN (od 13.02.2023 8:00 hod. - 28.02.2023 do 16:00 hod.)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 275.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 – Podpora regionální produkce

Příjemci podpory právnická osoba s právní osobností, založená na principech místního partnerství (za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu v rámci metody CLLD) , jejíž sídlo se nachází v územním obvodu JMK (MAS)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT 4 – Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 275.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 5 – Obecní knihovny

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 6 – Společné integrované projekty

Příjemci podpory dobrovolný svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
venkov@jmk.cz - společná adresa kontaktních osob programu