Dotační program pro oblast prevence kriminality 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2022

Číslo usnesení: 5796/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí: 13.02.2023 od 8.00 hodin - 28.02.2023 do 16.00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2023

Příjemci podpory Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tichá, tel. 541 658 302 e-mail: ticha.pavla@jmk.cz