Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5805/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2023, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2023.

Příjem žádostí: od 13.02.2023 8:00 hod. - 28.02.2023 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2023

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 3.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Ing. Ivona Nodžáková, tel. 541 652 370; nodzakova.ivona@jmk.cz
Bc. Veronika Plachá, tel. 541 652 910; placha.veronika@jmk.cz