Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8591/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.500.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí: 12.02.2024 od 8:00 hodin do 01.03.2024 do 14:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2024

Příjemci podpory Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20 %


Administrátor programu: Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Tichá, tel. 541 658 302 e-mail: ticha.pavla@jmk.cz