Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8609/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.000.000,- Kč

Cíl/učel programu: Cílem a účelem tohoto dotačního programu je posílení zájmu studentů o nelékařské zdravotnické obory a zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.

Příjem žádostí: 12.02.2024 - 01.03.2024 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem pro rok 2024

Příjemci podpory Žadatel o zařazení do stipendijního programu může být pouze student studující zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0 %


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Simona Bočáňová, tel. 541 652 167, e-mail: bocanova.simona@jmk.cz
Ing. Dominika Šebelíková, tel. 541 651 142, e-mail: sebelikova.dominika@jmk.cz