Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6190/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 333 330 Kč

Cíl/učel programu: Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže na krajské úrovni.

Příjem žádostí: 18.2.2019 - 1.3.2019

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Příjemci podpory spolek a pobočný spolek, ústav, obecně prospěšná společnost

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, e-mail: paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 658 301