Individuální dotace JMK 2021

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.12.2017

Číslo usnesení: 909/17/Z11

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: nezveřejněn

Cíl/učel programu: Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Příjem žádostí: Příjem žádostí pro rok 2021 byl ukončen.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Individuální dotace

Příjemci podpory Subjekty - viz účel individuálních dotací

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0-20% z celkových uznatelných nákladů projektu dle rozhodnutí příslušného orgánu Jihomoravského kraje


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, email: radova.petra@jmk.cz
Ing. Jana Vykydalová, tel: 541 658 908, email: vykydalova.jana@jmk.cz
Ing. Veronika Elstnerová, tel: 541 658 838, email: elstnerova.veronika@jmk.cz