Dotační program Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9114/20/R130

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 58.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 (sběr žádostí ukončen)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

Příjemci podpory místní akční skupina (MAS)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli, dobrovolný svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 5 - Obecní knihovny

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 6 - Společné integrované projekty

Příjemci podpory dobrovolný svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Bc. Simona Bočáňová, tel. 541 652 356; bocanova.simona@jmk.cz
Ing. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz