Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9154/20/R130

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 35.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území JMK.

Příjem žádostí: od 17.02.2020 do 28.2.2020 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku - ZRUŠEN Radou Jihomoravského kraje na 151. jednání konaném dne 08.06.2020 usnesním č. 10123/20/R151.

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0


Dotační titul Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele min. 30 %


Administrátor programu: Odbor školství, oddělení sportu

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz