Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 382/21/R7 a 1067/21/R16

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: navýšeno na 1.800.000 Kč (původně 1.500.000 Kč)

Cíl/učel programu: Program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup tech. zařízení pro konání výstav, meteo stanic, pěstitelských pálenic a dalšího vybavení, pořizování propagačních materiálů, webových stránek na podporu uvedených oborů v JMK.

Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory Právnická osoba - obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

Příjemci podpory Právnická osoba - obec; svazek obcí; spolek, obecně prospěšná spol.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz