Dotační program OBCHŮDEK 2021+

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.08.2021

Číslo usnesení: 1953/21/R32

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu. Dotační program je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Příjem žádostí: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN (13.09.2021 - 27.09.2021)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul OBCHŮDEK 2021+

Příjemci podpory Žadatelem může být obec, jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba v obci s méně než 1 000 obyvateli nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz