Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 23.02.2017

Číslo usnesení: změna č. 4: 236/17/Z4

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: dle daného podprogramu

Cíl/učel programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy

Příjem žádostí: průběžně

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 1

Příjemci podpory obce, svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 4.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % / 5 % dle typu financování projektu


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 2

Příjemci podpory obce, svazky obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % / 5 % dle typu financování projektu


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 3

Příjemci podpory obce, svazky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 % / 5 % dle typu financování projektu


Dotační titul ZÚVH - PODPROGRAM 4

Příjemci podpory obce, svazky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 450.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Kapustová; kapustova.zuzana@kr-jihomoravsky.cz; 541651584
Ing.Tereza Břínková; brinkova.tereza@kr-jihomoravsky.cz; 541652355
Ing. Mojmír Pehal; pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz; 541652685