„Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro území postižené tornádem“ pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5856/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 15 000 000 Kč

Cíl/učel programu: zajištění dostatečné péče o seniory na území ORP Hodonín a ORP Břeclav

Příjem žádostí: od 13. února 2023 od 8:00 do 28. února 2023 do 16:00

Územní lokalizace programu: dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje, a to konkrétně na území ORP Hodonín a ORP Břeclav


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, email: metalova.petra@jmk.cz, tel.: 541 652 226
kontroly, uznatelnost nákladů, finanční vypořádání: Mgr. Bc. Jitka Beránková, email: berankova.jitka@jmk.cz, tel.: 541 652 142