Dotace obcím na zpracování územních plánů 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5833/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6.000.000,-Kč

Cíl/učel programu: Podpora zpracování územních plánů

Příjem žádostí: 13.02.2023 v 08:00 hodin až 28.02.2023 v 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotace obcím na zpracování územních plánů 2023

Příjemci podpory Obec, město, městys, statutární město

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost neuvedeno

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000,-Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@jmk.cz
Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janíková.jana@jmk.cz