Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8573/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2024, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2024.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 8:00 hod. - 01.03.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2024

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 3.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá, tel. 541 652 910, e-mail: placha.veronika@jmk.cz
Mgr. Bc. Hana Holubová, tel. 541 652 370, e-mail: holubova.hana@jmk.cz