Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3381/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 52.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační podprogram je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově.

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

Příjemci podpory místní akční skupina

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli, svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 5 - Obecní knihovny

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 6 - Společné integrované projekty

Příjemci podpory svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@kr-jihomoravsky.cz