Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 08.01.2018

Číslo usnesení: 3410/18/R47

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji, jakožto důležitého odvětví místní zemědělské výroby, které zastává nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Příjem žádostí: 14.02.2018 - 28.02.2018

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - prezentace vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory právnické osoby - obce; DSO; určené spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

Příjemci podpory právnické osoby - obce; DSO; určené spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Marek Dvořák, 541 652 377; dvorak.marek@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Tomáš Grabec, 541 652 338; grabec.tomas@kr-jihomoravsky.cz