Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2019

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 14.01.2019

Číslo usnesení: 6163/19/R84

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 14.2.2019 - 01.3.2019 v uvedeném termínu bude k dispozici aktivní formulář žádosti.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Podpora zájmového včelařství

Příjemci podpory Fyzické osoby

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které provozují včelařský kroužek mládeže

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 5 %


Dotační titul DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání vosku

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. se sídlem na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Maier, tel. 541 652 314; maier.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz