Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2020

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2020

Číslo usnesení: 9111/20/R130 a 2677/20/Z31

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: z 1.700.000 Kč sníženo na 850.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 14.2.2020 - 28.2.2020 (sběr žádostí ukončen)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Podpora zájmového včelařství

Příjemci podpory Fyzická osoba

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která provozuje včelařský kroužek mládeže

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 17.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Dotační titul DT 4 - Podpora zařízení pro získávání vosku ze včelího díla a voskových víček

Příjemci podpory Základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. a včelařské spolky se sídlem na území Jihomoravského kraje sdružující nejméně 20 a nejvíce 500 chovatelů včel na území JMK evidovaných podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Maier, tel. 541 652 314; maier.jaroslav@jmk.cz
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz